Tweede- en derdejaars BBL leerlingen krijgen in hun schooljaar een aantal praktijkscholingsdagen.

Op deze dagen volgen zij bij ons in Bussum workshops waarin een aantal van de volgende onderwerpen

aan bod komen:

 

  • Bezoek aan duurzaamheidscentrum
  • BPV onderdelen die nog niet op het werk zijn gedaan
  • Bezoek aan een fabrikant
  • Voorbereiding Proeve van Bekwaamheid.